فیلم مستند

فیلم های مستند

تولید انواع فیلم های مستند

1- فیلم های مستند تاریخی ، محیط زیست ، خط تولید ، زندگی نامه

2- ایده پردازی برای کسب و کارها و فروش

3- تهیه سناریو براساس درخواست متقاضی

4- تهیه و ارسال فیلم برای جشنواره های داخلی و خارجی

بالا